Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Kế hoạch hoạt động thư viện 2011-2012


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số:    /KH-NHC
                                                                           Biên Hòa, ngày 05 tháng 9 năm 2011
      

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
NĂM HỌC 2011 – 2012


- Căn cứ công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 14/09/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc triển khai chương trình công tác Thư viện trường học.

- Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT, ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012.

- Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH, ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012.
- Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai.
- Chỉ thị số 21/CT_UBND, ngày 5/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và trường Đại học Đại học Đồng Nai năm học 2011-2012.
- Kế hoạch số 1397/KH-SGD ngày 6/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011-2012 với chủ đề: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.
Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế hoạch công tác thư viện năm học 2011 – 2012 với những nội dung sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Hoạt đông của Thư viện luân được sự quan tâm chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo, của Cấp uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- CB.GV.CNV có ý thức tốt trong việc sử dụng trang thiết bị, tranh ảnh, bản đồ dạy học và vốn tài liệu của Thư viện.
- Có đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của Thư viện.
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất và các trang thiết bị dùng cho Thư viện còn thiếu.
- Kinh phí hoạt động còn hạn chế nên việc đầu tư mua sách mới chưa nhiều, chưa đa dạng.
- Vốn tài liệu trong thư viện chưa phong phú chủ yếu là sách cũ chưa đáp ứng dầy đủ nhu cầu đọc và mượn của giáo viên và học sinh.
- Ý thức học tập và bảo quản tài liệu của một số ít học sinh chưa cao.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức.
- Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện
- Tuyên truyền để giáo viên, học sinh và phụ huynh hưởng ứng tích cực tháng phát hành sách giáo dục phục vụ năm học mới; bảo đảm 100% giáo viên và học sinh của nhà trường có đủ sách giáo khoa khi đến lớp.
- Vận dụng chủ trương XHHGD vào công tác thư viện, tổ chức các đợt vận động giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa ủng hộ sách tham khảo cho thư viện để làm phong phú hơn nữa nguồn sách hầu phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo cho giáo viên và học sinh. Thường xuyên giới thiệu sách mới của thư viện, làm các thư mục theo chuyên đề đến toàn thể giáo viên và học sinh, kết hợp với Đoàn thanh niên  tổ chức các buổi tuyên truyền các cuộc thi nhân các ngày lễ ngày kỷ niệm lớn trong năm để đẩy mạnh phong trào đọc sách trong nhà trường.
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện.
- Tăng cường kinh phí cho công tác thư viện trong việc bổ sung nguồn sách báo, tài liệu tham khảo và các phương tiện khác cho thư viện để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.
- Giáo viên thư viện tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do ngành tổ chức; tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban thư viện do sở giáo dục đào tạo Đồng Nai tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức những đợt kiểm tra nội bộ về việc giữ gìn và sử dụng sách của học sinh; kiểm kê kho sách theo định kỳ.
- Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của thư viện.
III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ:
Để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh Thư viện trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học mới 2011-2012 cụ thể như sau:

HỌC KỲ I
1. Tháng 8/2011:
    Sắp xếp lại phòng thư viện gọn gàng, thoáng mát, trang trí khẩu hiệu câu danh ngôn trong thư viện chuẩn bị cho năm học mới.
    Nhận và phát sách giáo khoa cho con thương binh.
    Tiếp tục xây dựng tủ sách dùng chung, tủ sách pháp luật, tủ sách Hồ Chí Minh.
    Thông qua sự chỉ đạo của BGH và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo 100% HS có đủ SGK để học tập bằng nhiều biện pháp:
ü     Hướng dẫn HS mua dùng riêng.
ü     Dùng lại SGK cũ của anh chị hoặc họ hàng.
ü     Tặng SGK quyên góp cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

    Cán bộ thư viện học tập kinh nghiệm của các trường bạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục tham gia đầy đủ lớp ĐH thư viện – thông tin do Trường ĐH Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.
2. Tháng 9/2011:
    Công bố lịch làm việc, lịch đọc sách tại thư viện cho giáo viên và học sinh biết.
    Tham mưu Hiệu trưởng kí quyết định hành lập tổ cộng tác viên thư viện.
    Chuẩn bị các loại sổ phục vụ cho giáo viên và học sinh đọc và mượn sách về nhà.
    Hướng dẫn học sinh sử dụng các sách bài tập, vở bài tập, sách bổ trợ kiến thức do NXBGD xuất bản và phát hành.
    Thông qua sự chỉ đạo của BGH và phối hợp với GVCN kiểm tra, nhắc nhở học sinh có đủ 100% SGK để học tập.
    Phát động phong trào đọc sách trong nhà trường (phối hợp với ĐTN).
    Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo danh mục STK dùng cho thư viện trường học do Bộ GD-ĐT quy định.
    Bổ sung SGK mới xuất bản có chỉnh sửa bổ sung cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập.
    Lựa chọn đề tài để biên soạn thư mục phục vụ giảng dạy và học tập.
    Hướng dẫn cho học sinh biết nội quy và sử dụng tủ mục lục chữ cái trong Thư viện.
    Giới thiệu sách nhân các ngày lễ lớn của đất nước... cụ thể là tuyên truyền, giới thiệu tài liệu nhân kỷ niệm Quốc Khánh 02/9.
3. Tháng 10/2011:
    Bổ sung sách cho tủ sách tham khảo, tủ sách đạo đức, pháp luật, sách nghiệp vụ…
    Thực hiện xử lý kĩ thuật tài liệu theo quy định, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tra cứu trong Thư viện (tủ mục lục).
     Lập kế hoạch giới thiệu sách về chủ đề ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
    Phát động phong trào đọc sách trong nhà trường (phối hợp với ĐTN).
    Sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.
4. Tháng 11/2011:
    Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu mới (nếu có), hoàn thiện bộ máy tra cứu.
    Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011.
    Phối hợp với GVCN, GVBM và công ty cổ phần sách và thiết bị trường học bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng SGK, sách bài tập, sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra HKI.
    Phát động phong trào đọc sách trong nhà trường (phối hợp với ĐTN)
    Hoàn chỉnh các khâu kỹ thuật nghiệp vụ trong thư viện.
    Kiểm tra phong trào đọc sách và giữ gìn sách của học sinh.
    Tiếp tục sưu tầm tài liệu và chọn đề tài biên soạn thư mục chuyên đề giới thiệu sách phục vụ cho nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.
5. Tháng 12/2011:
    Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu mới cho thư viện: Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách cho tủ sách pháp luật, tủ sách đạo đức, tủ sách lịch sử Việt Nam.
    Phát động phong trào đọc và mượn sách trong nhà trường kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức mỗi tuần một nhân vật sự kiện.
    Sơ kết phong trào đọc sách và báo cáo kết quả hoạt động của thư viện trường học với BGH và sở Giáo dục và Đào tạo.
    Giới thiệu sách hàng tháng bằng nhiều hình thức như: viết bài giới thiệu, tuyên truyền trước cờ, trưng bày sách theo chủ đề, sưu tầm tài liệu làm thư mục chuyên đề…

HỌC KỲ II
6. Tháng 01/2012:
    Phối hợp với GVCN kiểm tra tình hình sử dụng sách giáo khoa HKII.
    Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu mới (nếu có)
    Hoàn thiện sổ sách, các khâu nghiệp vụ của thư viện, hoàn thiện hơn nữa bộ máy tra cứu.
    Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thư viện.
    Phát động phong trào đọc sách hướng vào chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân chào mừng năm mới 2012 và chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2.
    Giới thiệu sách báo, tư liệu nhân kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 9/1.
    Hoàn thiện thư mục phục vụ HKII.
    Thường xuyên sắp xếp, dọn dẹp thư viện gọn gàng thoáng mát, tạo cảm giác thoải mái cho bạn đọc.
    Lên kế hoạch bổ sung tài liệu phục vụ cho dạy và học HKII.
    Lên kế hoạch sắp xếp lại kho sách chuẩn bị nghỉ tết.
7. Tháng 02/2012:
    Đẩy mạnh việc kiểm tra, bổ sung nguồn sách tham khảo bằng nhiều nguồn, chú ý đến công tác XHHGD. Xử lí kĩ thuật tài liệu mới nhập.
    Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách báo trong nhà trường.
    Giới thiệu danh mục sách viết về phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3 để phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu của giáo viên và học sinh.
    Tiếp tục xử lí kỹ thuật tài liệu mới (nếu có).
    Thư viện phối hợp GVCN kiểm tra tình hình sử dụng SGK học kỳ II trong học sinh.
8. Tháng 03/2012:
    Tiếp tục bổ sung và xử lý tài liệu mới phục vụ cho ôn thi học kỳ II và các kỳ thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, trung cấp.
    Giới thiệu các tài liệu về chủ đề Đoàn TNCSHCM và ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
    Tiếp tục vận động nguồn sách tham khảo cho thư viện.
    Tổ chức hội thi về sách trong nhà trường theo chủ đề do trường chọn.
    Chủ động phối hợp với GVCN, Khối trưởng chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục ôn tập, kiểm tra cuối năm học.
    Tiếp tục đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách và giữ gìn sách của học sinh.
9. Tháng 04/2012:
    Tiếp tục bổ sung xử lý tài liệu mới, hoàn thiện các hồ sơ, sổ sách, tủ mục lục của Thư viện.
    Bổ sung sách tham khảo phục vụ ôn tập và thi cuối năm học.
    Giới thiệu một số sách bài tập, sách hướng dẫn chọn nghề, sách hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12.
     Giới thiệu các tài liệu viết về ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước, 30/4.
    Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, SBT, STK phục vụ cho việc ôn thi, kiểm tra HKII.
    Thu hồi sách mượn quá hạn, chuẩn bị cho việc kiểm kê cuối năm học.
    Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học mới: liên hệ với Công ty sách – TBTH để nắm danh mục sách, bảng giá sách, phiếu ưu tiên giảm giá và có kế hoạch đặt sách, nhận sách với Công ty sách TBTH để bán cho học sinh trước khi nghỉ hè, kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại sách cũ, tích cực xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung tại thư viện.
10. Tháng 05/2012:
    Thu hồi sách cho mượn, xử lý kho và chuẩn bị kế hoạch cho việc phục vụ bạn đọc trong hè.
    Giới thiệu sách, điểm sách viết về Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác, 19/5.
    Tổng kết công tác thư viện năm học, báo cáo kết quả hoạt động năm học của thư viện Trường với BGH và Sở GDĐT.
    Giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học 2011-2012.
    Tổ chức các hoạt động quyên góp SGK cũ, tặng SGK cho HS.
    Kiểm kê tài liệu cuối năm học, lên kế hoạch nghỉ hè và hoạt động thư viện trong hè.


KẾT THÚC NĂM HỌC/ NGHỈ HÈ
11. Tháng 6 & 7/2012:
    Tổ chức bảo quản tốt; kiểm kê sách, báo, tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè (vệ sinh phòng ốc, chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối mọt).
    Tổ chức giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới.
    Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2011-2012: lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí, bổ sung mua sách, báo, tài liệu, sổ sách quản lí và các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động thư viện.
    Soạn SGK cũ đã quyên góp thành từng bộ để chuẩn bị tặng cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
    Phục vụ cho nhu cầu đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh trong hè.
    Cán bộ thư viện tiếp tục tham gia đầy đủ lớp ĐH Thư viện – thông tin để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt và có hiệu quả cao trong công việc được giao.
    Sắp xếp lại thư viện gọn gàng, dễ tìm tài liệu để chuẩn bị cho năm học mới.
    Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học mới (vệ sinh, kiểm tra kho sách, lập kế hoạch hoạt động và thời gian làm việc...).
    Tiếp tục giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới; vận động HS tặng SGK cũ cho tủ sách dùng chung của thư viện nhà trường bảo đảm trước khi bước vào tuần lễ thứ nhất năm học 100% giáo viên và học sinh có đủ sách giáo khoa và sách tham khảo.
Trên đây là kế hoạch công tác Thư viện Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh năm học 2011 – 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét